מדיניות הגנת הפרטיות

מדיניות הגנת הפרטיות- אתר בשתייפ עם "אסותא" אשדוד

 1. הפרטיות של המשתמשים חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות של המשתמש, מספקים בעלי האתר ומפעיליו מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו.

מה אנחנו עושים עם המידע

 1. מסירת פרטי המשתמש ונתונים אחרים אודות המשתמש באתר, תהווה הסכמה והיתר למפעילי האתר לעשות בהם שימוש, לשם מתן שירותיהם באמצעות האתר, לרבות שיפור השירותים, בכלל זה הסכמה לקבלת מסרים, הודעות, תכתובות, שאלונים, בדיקות תקופתיות, סקרים וכו’ שנועדו לשפרם.
 1. שימוש בפרטים שתמסור וגם בנתונים שייאספו תוך כדי השימוש באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, לרבות, על מנת:
  • לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר.
  • לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך.
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם וכן, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  • להתאים פרסומות ומידע מסחרי ושיווקי להעדפותיך האישיות כגון מבצעים, קופונים ומסרים.
  • להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור והגלישה באתר לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש אותנו לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת.
  • לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר שירותים, תכנים והצעות שיכולים לעניין אותך וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שאנו עצמנו נפרסם ובין אם מידע שנקבל ממפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אלייך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת [בזק ושירותים], התשמ”ב-1982.
  • ליצור איתך קשר (במקרה הצורך) או לנתח ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. גם מידע זה לא יזהה אותך אישית למעט במקרים של ביטול עסקה.
 1. כמו כן ניתן יהיה לעשות שימוש בפרטים שתמסור ובנתונים שייאספו תוך כדי שימושך באתר לשם תפעולו ופיתוחו התקינים של האתר ולכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלוונטיים באתר.
 1. אנו מתחייבים לשמור על המידע בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות”), ולא להעביר מידע המזהה אותך אישית לצדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים להלן:
  • אם תפר את תנאי השימוש באתר או את תנאיו של הסכם כלשהו שאישרת בקשר עם שימושך ופעילותך באתר.
  • אם תבצע או תנסה לבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות שנראה לכאורה כי הן מנוגדות לדין.
  • אם בעלי האתר ו/או מפעיליו יקבלו צו שיפוטי המורה להם למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי, אף אם אינו בית המשפט.
  • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מפעילי האתר ו/או מפעיליו (לרבות חברות בנות ו/או חברות קשורות) ו/או מי מטעמם.
  • בכל מקרה שמסירת המידע, לפי שיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר ו/או מפעיליו, נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או כדי למנוע נזק חמור לגופו של צד שלישי.
 1. בעלי האתר ו/או מפעיליו יהיו רשאים להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או ארגונים אחרים הקשורים אליהם, ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו.
 1. בעלי האתר ו/או מפעיליו יהיו רשאים למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בניהול ובתפעול השוטף של האתר וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה בלעדי, אך לא יחשפו בפניהם ביודעין, או במכוון, את זהותך ללא הסכמתך.
 1. ככל שבעלי האתר ו/או מפעיליו יארגנו את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, וכן, במקרה של מיזוג עם גוף אחר או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, בעלי האתר ו/או מפעיליו יהיו רשאים להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך וכן כל מידע סטטיסטי ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 1. בעלי האתר ו/או מפעיליו פועלים כמיטב יכולתה על מנת למנוע כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו.

קוקיז (cookies)-

 1. קוקיז הם פיסות מידע קטנות המאוחסנות במכשיר באמצעותו המשתמש עושה שימוש באתר וקשורות למידע של המשתמש. בעלי האתר ו/או מפעיליו משתמשים הן בקוקיז של תעבורת תקשורת אשר הפעלתם מסתיימת בעת סגירת הדפדפן, והן בקוקיז קבועים המאוחסנים במכשיר שבאמצעותו המשתמש עושה שימוש באתר.
 1. הקוקיז הקבועים לא ימחקו בעת סגירת הדפדפן, קוקיז אלו שומרים פרטי תעבורת רשת ושימוש בשירות ע”י המשתמש, לרבות העדפותיו. בדרך כלל הדפדפן או המכשיר קולטים קוקיז באופן אוטומטי.
 1. בחלק מהמכשירים והדפדפנים קיימת האפשרות לחסום שימוש בקוקיז. אם המשתמש מעדיף זאת והמכשיר או הדפדפן של המשתמש תומכים באפשרות הזו, המשתמש יוכל לערוך את אפשרויות הדפדפן או המכשיר לחסום קוקיז בעתיד. בעלי האתר ו/או מפעיליו משתמשים בקוקיז על מנת, לדוגמה, לעקוב אחר השימוש שעושים המשתמשים באתר וכך ללמוד איך לשפר את חווית השימוש ולהתאים את המוצרים וסדר הצגתם באתר.
 1. כמו כן, קוקיז מאפשרים לבעלי האתר ו/או מפעיליו לתפעל את האתר. אם תדחה את השימוש בקוקיז, ייתכן שעדיין תוכל להשתמש באתר, עם זאת, גישתך לאזורים ושירותים מסויימים באתר זה עלולה להיות מוגבלת.
 1. קוקיז נשמרים בדפדפן ובעלי האתר ו/או מפעיליו ניגשים אליהם בעזרת הקוד. למען הסר ספק בעלי האתר ו/או מפעיליו אינם שומרים את הקוקיז במקומות אחרים שאינם הדפדפן. כל קוקי נשמר לתקופת זמן מסויימת בהתאם לצורך.
 1. למשתמש ישנה אפשרות לראות דרך הדפדפן את הערכים הנשמרים בכל קוקי ואף למחוק אותם בהגדרות הדפדפן.

יצירת קשר

 1. לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר, וכן לתלונות על הטיפול במידע באתר, אנא פנה לאחראי על הגנת הפרטיות באתר בכתובת : israel@diasorin.it