הבהרה והגבלת אחריות

הבהרה- אתר בשת”פ עם אסותא אשדוד בע"מ (להלן: "אסותא"):

השימוש באתר זה ובתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הניתנים דרכו מהווה הסכמה של המשתמש לתנאים אלה, ולכן אתה מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

התכנים המופיעים באתר כוללים מידע כללי בלבד, לא נועדו לשימוש לצורך אבחון מחלה או בעיה רפואית, לצורך הטיפול בהן או לצורך קביעת או התאמת הטיפול הנדרש בעטיין, אינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי ו/או מקצועי, אינם מיועדים להחליף הנחיות או מידע שמתקבל מהגורם הרפואי המטפל במשתמש, אינם בגדר המלצה או עצה רפואית ו/או חוות דעת רפואית מקצועית ואינם מהווים כל עצה או המלצה לביצוע פעולה כלשהי או הימנעות מביצוע פעולה כלשהי. מטרת התכנים המופיעים באתר היא אך ורק לספק מידע ויש להתייחס אליהם במידת הזהירות הראויה.

התכנים המופיעים באתר נועדו לשמש מקור נוסף להרחבת הידע האישי של המשתמש ואין לראות בהם או באתר כמי שמספק ייעוץ רפואי, טיפולים או שירותים רפואיים כלשהם.

הגבלת אחריות- אתר בשת”פ עם “אסותא” אשדוד:

האתר מופעל בהובלתו המקצועית של אגף המעבדות “אסותא” אשדוד בחסות חברת DiaSorin. מפעילי האתר דואגים לכך שהתכנים המתפרסמים בו יהיו מדויקים, מלאים ומעודכנים. למרות זאת, ייתכנו אי-דיוקים או טעויות במידע המתפרסם. המידע והתכנים באתר מתפרסמים “כמות שהם” (“AS IS”).

השימוש באתר או הסתמכות על האמור בו הם על אחריותם המלאה והבלעדית של המשתמשים. כל אחד מהמשתמשים יהיה האחראי הבלעדי להחלטותיו, פעולותיו והשימוש שיעשה בחומר ובמידע באתר ואסותא ומי מטעמה וגם דיאסורין אינם נושאים בכל אחריות שהיא בקשר לכך.

ל- DiaSorin, נותנת החסות לאתר, אין כל אחריות לגבי תוכן המידע המתפרסם בו והיא אינה משפיעה על תכני האתר. למשתמשים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא נגד בעלי האתר, מפעיליו, צוות הכותבים והעורכים ו/או נגד המשתתפים בעריכתו ו/או אסותא ומי מטעמה בגין נזקים הנובעים משימוש באתר זה.

בעלי האתר ו/או מפעיליו וכן אסותא ומי מטעמה אינם נושאים באחריות כלשהי לנזק שיגרם למשתמש בגין שימוש במידע הניתן באתר זה וכן לא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא ולרבות נזקי גוף ו/או טיפול רשלני.

מפעילי האתר ובעליו לא יישאו באחריות כלשהי ו/או בחבות בשל נזקים, בין היתר כתוצאה מווירוסים, העלולים להזיק לציוד המחשב של המשתמש כתוצאה משימוש באתר זה.

לבעלי האתר הזכות לערוך בו שינויים בכל עת ולהפסיק את הפעלתו ללא הודעה מוקדמת.