בנקאות דם

נובמבר 23, 2022

הילה דיין קלפא

בנקאות דם היא תחום מעבדתי העוסק באיסוף ובשימור דם ומרכיביו (כדוריות אדומות, טסיות, פלסמה וקריופרציפיטט) לצורך שימוש בעירויי דם בפרוצדורות רפואיות ובמקרי טראומה

 

 

בישראל תרומות דם וולונטריות נאספות בנקודות מד”א, המפעיל את בנק הדם הארצי המרכזי, או בבנקי דם מתרימים המחזיקים במערך עצמאי של איסוף דם ובדיקתו טרם השימוש בו.

על פי הנחיות משרד הבריאות, כל תרומת דם בישראל נבדקת לאיתור גורמים למחלות העלולות לעבור בעירוי כמו דלקת כבד נגיפית, איידס ועגבת. דגימות שנמצאו מתורמים בריאים עוברות בדיקה לסיווג דם: בדיקת אנטיגן על גבי כדוריות אדומות, בדיקת נוגדנים בסרום ובדיקת סקר נוגדים כנגד קבוצות דם (שאינן סוגי הדם).

עם סיום סיווג הדם (דם ורידי) יופרדו הסוגים למרכיביהם בתהליך צנטריפוגלי מהיר ויישמרו כל אחד בתנאי אחסון מתאימים עד לדרישה ושימוש:

כדוריות דם אדומות יישמרו בקירור, בטמפרטורה של 8-2 מעלות, למשך 35 עד 42 יום.

טסיות יישמרו בטמפרטורת החדר בטלטול למשך חמישה ימים.

קריופרציפיטט ופלסמה יישמרו בהקפאה של מינוס 80 מעלות עד ל-36 חודשים.

בהגעת דרישה למרכיב דם, תישלח למעבדה דגימת דם של המטופל כדי לוודא שהדם שישלח (לדוג' לחדר ניתוח) יהיה זהה מבחינת סוג הדם והנוגדים.. זאת במטרה להתאים בצורה מיטבית את מוצר הדם למושתל ולצמצם היתכנות לתגובה חיסונית לעירוי וסיבוכים אפשריים כמו המוליזה וכשל כלייתי (חוסר התאמה בין סוגי הדם בתנאי מעבדה יתבטא בקישוריות נוגדן-אנטיגן וביצירת משקע אדום דמוי דסקית – וזו תגובה דומה לזו של מערכת החיסון אם יועבר בעירוי דם שאינו מתאים למטופל).

 

 

ההבדלים בין סוגי הדם השונים

בעלי סוג דם   O – אינם נושאים על גבי כדוריות הדם האדומות אנטיגנים בשונה מיתר סוגי הדם (A/B/AB) ולכן נחשבים לתורמי כדוריות אדומות אוניברסליים – קבלת תרומת כדוריות אדומות מסוג O, לכאורה, אינה אמורה לעורר תגובה חיסונית אצל מקבל המנה.
אולם מנגד, לבעלי סוג דם   O+, קיימים נוגדנים בפלסמה מסוג  Anti A, Anti B, Anti ABולכן תרומת הפלסמה שלהם תתקבל אצל מטופלים בעלי סוג דם O בלבד.

בעלי סוג דם A +/) – נושאים על גבי כדוריות הדם האדומות אנטיגן A ויכולים לתרום כדוריות דם אדומות לבעלי סוג דם A ו.AB בפלסמה נוגדנים מסוג Anti B ולכן תרומת הפלסמה שלהם תתקבל אצל מטופלים בעלי סוג דם A וO.

בעלי סוג דם B (+/) – נושאים על גבי כדוריות הדם האדומות אנטיגן B ויכולים לתרום כדוריות אדומות לבעלי סוג דם B וAB.
פלסמת בעלי סוג דם B מכילה נוגדני Anti A ותתקבל אצל מטופלים בעלי סוג דם B וO.

בעלי סוג דם AB – נושאים על גבי כדוריות הדם האדומות אנטיגנים מסוג A וB ויכולים לתרום כדוריות אדומות לסוגי דם B, A וAB.
פלסמת בעלי סוג דם AB אינה מכילה נוגדנים נגד אף אחד מסוגי הדם ועל כן תרומות פלסמה מתורמים אלו נחשבות אוניברסליות ויכולות להינתן לכל אחד מסוגי הדם.

 

במקרים מסוימים, בעת חשיפה לאנטיגן זר מקבוצות Rhesus, Kell, Duffy, Kidd, Lewis, MNS, P וLutheran (בעת קבלת כדוריות דם אדומות מתורם זר, בזמן הריון – אם מול עובר וכדומה) יש שיפתחו נוגדנים נגד האנטיגן. למשל: מטופל בעל סוג דם O+ וחסר אנטיגן K, המקבל מנת דם O+ חיובית לאנטיגן K עלול לפתח נוגדן Anti-K.
דגימה כזו תזוהה כבעלת סקר נוגדנים חיובי בעת קבלתה (נבדקת ככל הדגימות לסוג דם וסקר נוגדנים). הליך התאמת מנת דם למטופל בעל סקר נוגדנים חיובי יצריך מציאת מנת דם המתאימה לסוג דמו והחייבת להימצא שלילית לאנטיגן K. מנה זו תוצלב בחימום בטמפ' 37 מעלות כטמפרטורת גוף, עם סרום המטופל. אם תוצאת ההצלבה תימצא שלילית (ללא הופעת משקע מהיקשרות נוגדן-אנטיגן), היא תונפק למחלקה ותושתל במטופל לפי דרישת הרופא המטפל.