המעבדה הרפואית דרך עינה לינה גינזבורג – עובדת המעבדה הביוכימית